Yol nişanları

Nəqliyyat vasitələrinin tanınma nişanları

Bütün nişanlar
Avtomobil qatarının tanınma nişanı Avtomobil qatarının tanınma nişanı
Avtomobil qatarının tanınma nişanı Avtomobil qatarının tanınma nişanı
Tikanlı şinləri olan nəqliyyat vasitəsinin tanınma nişanı Tikanlı şinləri olan nəqliyyat vasitəsinin tanınma nişanı
Qrupla uşaq aparan nəqliyyat vasitəsinin tanınma nişanı Qrupla uşaq aparan nəqliyyat vasitəsinin tanınma nişanı
Uzunluğu 24 m-dən artıq olan nəqliyyat vasitələri tərkibinin tanınma nişanı Uzunluğu 24 m-dən artıq olan nəqliyyat vasitələri tərkibinin tanınma nişanı
Qəza dayanacağı nişanı Qəza dayanacağı nişanı
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat vasitələrinin beynəlxalq yol hərəkətlərində fərqlənmə nişanı Azərbaycan Respublikası nəqliyyat vasitələrinin beynəlxalq yol hərəkətlərində fərqlənmə nişanı
Təcrübəsiz sürücü Təcrübəsiz sürücü
Kar və ya lal-kar sürücü tərəfindən idarə edilən avtomobilin tanınma nişanı Kar və ya lal-kar sürücü tərəfindən idarə edilən avtomobilin tanınma nişanı
Əlil tərəfindən idarə edilən avtomobilin tanınma nişanı Əlil tərəfindən idarə edilən avtomobilin tanınma nişanı
Sürücü-həkim tərəfindən idarə edilən avtomobilin tanınma nişanı Sürücü-həkim tərəfindən idarə edilən avtomobilin tanınma nişanı
Təlim-nəqliyyat vasitəsi nişanı Təlim-nəqliyyat vasitəsi nişanı
Nəqliyyat vasitəsinin qabaritindən kənara çıxan yükün tanınma nişanı Nəqliyyat vasitəsinin qabaritindən kənara çıxan yükün tanınma nişanı
Təhlükəli yük aparan avtomobilin tanınma nişanı Təhlükəli yük aparan avtomobilin tanınma nişanı