Yol nişanları

Qadağan nişanları

Bütün nişanlar
3.1 Giriş qadağandır 3.1 Giriş qadağandır
3.2 Hərəkət qadağandır 3.2 Hərəkət qadağandır
3.3 Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır 3.3 Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır
3.4 Yük avtomobillərinin hərəkəti qadağandır 3.4 Yük avtomobillərinin hərəkəti qadağandır
3.5 Motosikletlərin hərəkəti qadağandır 3.5 Motosikletlərin hərəkəti qadağandır
3.6 Traktorların hərəkəti qadağandır 3.6 Traktorların hərəkəti qadağandır
3.7 Qoşqu ilə hərəkət qadağandır 3.7 Qoşqu ilə hərəkət qadağandır
3.8 At-araba ilə hərəkət qadağandır 3.8 At-araba ilə hərəkət qadağandır
3.9 Velosipedlə hərəkət qadağandır 3.9 Velosipedlə hərəkət qadağandır
3.10 Piyadaların hərəkəti qadağandır 3.10 Piyadaların hərəkəti qadağandır
3.11 Kütlənin məhdudlaşdırılması 3.11 Kütlənin məhdudlaşdırılması
3.12 Oxa düşən ağırlığın məhdudlaşdırılması 3.12 Oxa düşən ağırlığın məhdudlaşdırılması
3.13 Hündürlüyün məhdudlaşdırılması 3.13 Hündürlüyün məhdudlaşdırılması
3.14 Enin məhdudlaşdırılması 3.14 Enin məhdudlaşdırılması
3.15 Uzunluğun məhdudlaşdırılması 3.15 Uzunluğun məhdudlaşdırılması
3.16 Minimum ara məsafənin məhdudlaşdırılması 3.16 Minimum ara məsafənin məhdudlaşdırılması
3.17.1 Gömrükxana 3.17.1 Gömrükxana
3.17.2 Təhlükə 3.17.2 Təhlükə
3.18.1 Sağa dönmək qadağandır 3.18.1 Sağa dönmək qadağandır
3.18.2 Sola dönmək qadağandır 3.18.2 Sola dönmək qadağandır
3.19 Geriyə dönmək qadağandır 3.19 Geriyə dönmək qadağandır
3.20 Ötmək qadağandır 3.20 Ötmək qadağandır
3.21 Ötməyin qadağan edildiyi zonanın qurtaracağı 3.21 Ötməyin qadağan edildiyi zonanın qurtaracağı
3.22 Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır 3.22 Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır
3.23 Yük avtomobillərinin ötməsi qadağan edilmiş zonanın qurtaracağı 3.23 Yük avtomobillərinin ötməsi qadağan edilmiş zonanın qurtaracağı
3.24 Maksimum sürətin məhdudlaşdırılması 3.24 Maksimum sürətin məhdudlaşdırılması
3.25 Maksimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zonanın qurtaracağı 3.25 Maksimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zonanın qurtaracağı
3.26 Səs siqnalı vermək qadağandır 3.26 Səs siqnalı vermək qadağandır
3.27 Dayanmaq qadağandır 3.27 Dayanmaq qadağandır
3.28 Durmaq qadağandır 3.28 Durmaq qadağandır
3.29 Ayın tək günlərində durmaq qadağandır 3.29 Ayın tək günlərində durmaq qadağandır
3.30 Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır 3.30 Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır
3.31 Bütün məhdudiyyətlər zonasının qurtaracağı 3.31 Bütün məhdudiyyətlər zonasının qurtaracağı
3.32 Ehtiyat üçün ayrılmış duracaq yeri 3.32 Ehtiyat üçün ayrılmış duracaq yeri
3.33 Nəqliyyat vasitələrinin kateqoriyalarına uyğun sürətin məhdudlaşdırılması 3.33 Nəqliyyat vasitələrinin kateqoriyalarına uyğun sürətin məhdudlaşdırılması
3.34 Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır 3.34 Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır
3.35 Partlayıcı və tezalışan yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır 3.35 Partlayıcı və tezalışan yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır