Yol nişanları

Məlumatverici-göstərici nişanlar

Bütün nişanlar
5.1 Avtomagistral 5.1 Avtomagistral
5.2 Avtomagistralın qurtaracağı 5.2 Avtomagistralın qurtaracağı
5.3 Avtomobillər üçün yol 5.3 Avtomobillər üçün yol
5.4 Avtomobillər üçün yolun qurtaracağı 5.4 Avtomobillər üçün yolun qurtaracağı
5.5 Birtərəfli yol 5.5 Birtərəfli yol
5.6 Birtərəfli yolun qurtaracağı 5.6 Birtərəfli yolun qurtaracağı
5.7.1 Birtərəfli hərəkət yoluna çıxış 5.7.1 Birtərəfli hərəkət yoluna çıxış
5.7.2 Birtərəfli hərəkət yoluna çıxış 5.7.2 Birtərəfli hərəkət yoluna çıxış
5.8.1 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 5.8.1 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri
5.8.2 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 5.8.2 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri
5.8.2 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 5.8.2 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri
5.8.2 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 5.8.2 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri
5.8.2 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 5.8.2 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri
5.8.3 Zolağın başlanğıcı 5.8.3 Zolağın başlanğıcı
5.8.3 Zolağın başlanğıcı 5.8.3 Zolağın başlanğıcı
5.8.4 Zolağın başlanğıcı 5.8.4 Zolağın başlanğıcı
5.8.5 Zolağın qurtaracağı 5.8.5 Zolağın qurtaracağı
5.8.6 Zolağın qurtaracağı 5.8.6 Zolağın qurtaracağı
5.8.7 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 5.8.7 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri
5.8.7 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 5.8.7 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri
5.8.8 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 5.8.8 Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri
5.9 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolaq 5.9 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolaq
5.10.1 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yol 5.10.1 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yol
5.10.2 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yola çıxış 5.10.2 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yola çıxış
5.10.3 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yola çıxış 5.10.3 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yola çıxış
5.10.4 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yolun qurtaracağı 5.10.4 Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yolun qurtaracağı
5.11.1 Geriyə dönmə yeri 5.11.1 Geriyə dönmə yeri
5.11.2 Geriyə dönmə yerinin zonası 5.11.2 Geriyə dönmə yerinin zonası
5.12 Avtobusun və ya trolleybusun dayanacaq yeri 5.12 Avtobusun və ya trolleybusun dayanacaq yeri
5.13 Tramvayın dayanacaq yeri 5.13 Tramvayın dayanacaq yeri
5.14 Minik taksilərinin dayanacaq yeri 5.14 Minik taksilərinin dayanacaq yeri
5.15 Duracaq yeri 5.15 Duracaq yeri
5.16.1 Piyada keçidi 5.16.1 Piyada keçidi
5.16.2 Piyada keçidi 5.16.2 Piyada keçidi
5.17.1 Yeraltı piyada keçidi 5.17.1 Yeraltı piyada keçidi
5.17.2 Yeraltı piyada keçidi 5.17.2 Yeraltı piyada keçidi
5.17.3 Yerüstü piyada keçidi 5.17.3 Yerüstü piyada keçidi
5.17.4 Yerüstü piyada keçidi 5.17.4 Yerüstü piyada keçidi
5.18 Tövsiyə edilən sürət 5.18 Tövsiyə edilən sürət
5.19.1 Dalan 5.19.1 Dalan
5.19.2 Dalan 5.19.2 Dalan
5.19.3 Dalan 5.19.3 Dalan
5.20.1 İstiqamətlərin ilkin göstəricisi 5.20.1 İstiqamətlərin ilkin göstəricisi
5.20.1 İstiqamətlərin ilkin göstəricisi 5.20.1 İstiqamətlərin ilkin göstəricisi
5.20.1 İstiqamətlərin ilkin göstəricisi 5.20.1 İstiqamətlərin ilkin göstəricisi
5.20.1 İstiqamətlərin ilkin göstəricisi 5.20.1 İstiqamətlərin ilkin göstəricisi
5.20.2 İstiqamətin ilkin göstəricisi 5.20.2 İstiqamətin ilkin göstəricisi
5.20.3 Hərəkət sxemi 5.20.3 Hərəkət sxemi
5.21.1 İstiqamət göstəricisi 5.21.1 İstiqamət göstəricisi
5.21.2 İstiqamət göstəricisi 5.21.2 İstiqamət göstəricisi
5.22 Yaşayış məntəqəsinin baçlanğıcı 5.22 Yaşayış məntəqəsinin baçlanğıcı
5.23 Yaşayış məntəqəsinin qurtaracağı 5.23 Yaşayış məntəqəsinin qurtaracağı
5.24 Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı 5.24 Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı
5.25 Yaşayış məntəqəsinin qurtaracağı 5.25 Yaşayış məntəqəsinin qurtaracağı
5.26 Obyektin adı 5.26 Obyektin adı
5.26 Obyektin adı 5.26 Obyektin adı
5.27 Məsafələr göstəricisi 5.27 Məsafələr göstəricisi
5.28 Killometr göstəricisi 5.28 Killometr göstəricisi
5.29.1 Marşrut nömrəsi 5.29.1 Marşrut nömrəsi
5.29.1 Marşrut nömrəsi 5.29.1 Marşrut nömrəsi
5.29.2 Marşrut nömrəsi və istiqaməti 5.29.2 Marşrut nömrəsi və istiqaməti
5.29.2 Marşrut nömrəsi və istiqaməti 5.29.2 Marşrut nömrəsi və istiqaməti
5.29.2 Marşrut nömrəsi və istiqaməti 5.29.2 Marşrut nömrəsi və istiqaməti
5.30.1 Yük avtomobilləri üçün hərəkət istiqaməti 5.30.1 Yük avtomobilləri üçün hərəkət istiqaməti
5.30.2 Yük avtomobilləri üçün hərəkət istiqaməti 5.30.2 Yük avtomobilləri üçün hərəkət istiqaməti
5.30.3 Yük avtomobilləri üçün hərəkət istiqaməti 5.30.3 Yük avtomobilləri üçün hərəkət istiqaməti
5.31 Kənardankeçmə sxemi 5.31 Kənardankeçmə sxemi
5.32.1 Kənardankeçmə sxemi 5.32.1 Kənardankeçmə sxemi
5.32.2 Kənardankeçmə sxemi 5.32.2 Kənardankeçmə sxemi
5.32.3 Kənardankeçmə sxemi 5.32.3 Kənardankeçmə sxemi
5.33 Stop-xətt 5.33 Stop-xətt
5.34.1 Başqa işlək hissəyə yerdəyişmənin ilkin göstəricisi 5.34.1 Başqa işlək hissəyə yerdəyişmənin ilkin göstəricisi
5.34.2 Başqa işlək hissəyə yerdəyişmənin ilkin göstəricisi 5.34.2 Başqa işlək hissəyə yerdəyişmənin ilkin göstəricisi
5.35 Qarşılıqlı hərəkət 5.35 Qarşılıqlı hərəkət
5.36 Qarşılıqlı hərəkətin qurtaracağı 5.36 Qarşılıqlı hərəkətin qurtaracağı
5.37 Qarşılıqlı hərəkət yoluna çıxış 5.37 Qarşılıqlı hərəkət yoluna çıxış
5.38 Küçənin istiqaməti 5.38 Küçənin istiqaməti
5.39 Kəsişmə yoluna xəbərdaredici və ya qadağanedici nişanlar 5.39 Kəsişmə yoluna xəbərdaredici və ya qadağanedici nişanlar